ERP (Enterprise Resource Planning)

  • Adana Yazılım Firması

ERP (Enterprise Resource Planning)

ERP, “Enterprise Resource Planning” kelimelerinin kısaltmasıdır. Türkçeye genel olarak Kurumsal Kaynak Planlama olarak çevrilmektedir. ERP yazılımları, bir işletmenin, satıştan muhasebeye, üretimden insan kaynaklarına, envanterden CRM’e, aklımıza gelen tüm fonksiyonlarını kapsayan entegre bilgi sistemleridir. Firmanın tüm bölümleri entegre bir ERP sistemi kullanır.

Tıpkı bir üretim işletmesine ham maddenin girip işlenerek ürün olarak çıkması gibi, firma içindeki veriler değişik departmanlarda işlenerek bilgiye dönüşür. Bölümler arası entegrasyon ve iletişimi arttırması, tutarlı raporlama, endüstri bağımsızlığı sayılabilir.

Basit bir deyişle, ERP, bir işyerinin tüm fonksiyonel birimleri arasındaki veri alışverişini destekleyen büyük bir yazılım mimarisidir. Bir diğer deyişle tüm iş parçalarının bilgi alışverişinde bulunduğu ve ortak bir platform üzerinde iyi yönetilen merkezi bir veri deposudur. Böylece, tüm iş süreçlerinde bir yöneticinin karar vermesine yardımcı olan kapsamlı bir bakış ile işletme yönetimi sağlar. Eğer merkezi bir veri tabanı etrafında aşağıda yer alan iş süreçleri yönetilecek olursa, işte o zaman kurumsal geniş çözüm mimarisine sahip bir ERP sistemi en iyi model olarak nitelendirilebilir.

ERP sistem hangi modülleri içermektedir?

Üretim

Mühendislik, kaynak ve kapasite planlaması, malzeme planlaması, iş akışı yönetimi, atölye yönetimi, kalite kontrol, ürün ağaçları, üretim süreci

Finansal

Ticari alacaklar, ticari borçlar, duran varlıklar, genel muhasebe, nakit yönetimi ve faturalandırma (sözleşme / hizmet)

İnsan Kaynakları

İşe alım, ödül ve ceza, eğitim süreçleri, ücret bordrosu, zaman ve katılım, çalışma kuralları, performans yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi

Stok yönetimi, tedarik zinciri planlaması, tedarikçi çizelgeleme, red işleme, alış siparişi yönetimi, tedarik planlaması, ulaşım ve dağıtım

Projeler

Maliyetleme, faturalama, faaliyet yönetimi, zaman ve masraf yönetimi

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)

Satış ve pazarlama, hizmet, komisyon, müşteri iletişim merkezi ve satış sonrası hizmetler

Related Projects