Depo Stok Programı

Günümüz otomasyon sistemleri iş gücünden kar etmek ve hataları minimize etmek için hayatımızın her alanında yer edinmiştir. Wiki Software olarak bu alanda bir gereklilik olan Depo Stok Otomasyon sistemini müşterilerimize sunmaktayız

Depo – Stok Nedir ?

Marka, kategori, müşteri, sektör, tedarikçi, vergi dairesi kayıtlarının tutulduğu bir sistemdir. Yukarıda belirtilen parametreler ışığında sisteme;

 1. Farklı Kasalar(Nakit Kasa, ……… Bankası vb.)
 2. Farklı Depolar ve bu depolara bağlı bölümler(Depo:Adana, Bölüm:Şube1)
 3. Stok kartları (Meşrubat, Kazak vb.)
 4. Stok kartlarına ait varyantlar (Kutu Kola ,Boğazlı Kazak vb.)
 5. Stok kart varyantlarını depoların bölümlerine ataması(Sarı Meşrubat Şube1’de 120 adet, Boğazlı Kazak Şube1’de 17 Adet vb.)

gibi tanımlamalar ve alt detaylar eklenebilmektedir.

İçerdiği Modüller;

 • Satış Formu: Perakende Satış yapan firmalar için kullanımı kolay Satış Ekranı
 • Stok Girişi: Tedarikçi, Varyant ve istenilen Deponun Bölümü seçilip miktar girilerek depoya giriş yapılır. Giriş yapılırken seçilen tedarikçinin hesabı, stok kart tanımlanırken ürüne girilen alış fiyatı üzerinden hesaplanarak tedarikçinin bakiyesi güncellenir. Depoda kalan miktar güncellenir.
 • Stok çıkışı: Varyant seçilerek, seçilen depo ve o depoya ait bölümden stok çıkışı yapılır. Çıkış yapılırken seçilen müşterinin bakiyesi, stok kart tanımlanırken belirlenen satış fiyatı üzerinden hesaplanarak müşterinin bakiyesi güncellenir. Depoda kalan miktar güncellenir.
 • Depolar arası transfer: Çıkış yapılacak depo ve o depoya ait bölüm, varyant ve miktar seçilerek, seçilen hedef depo ve o depoya ait bölüme transferi yapılır. Stok hareket kaydı yapılır, 2 depoda da kalan stok kart miktarları güncellenir.
 • Tahsilat işlemleri: Müşteri seçilerek para girişi yapılır. Giriş miktarı kadar müşterinin bakiyesi güncellenir ve istenilen kasaya giriş yapılır.
 • Ödeme İşlemleri: Tedarikçi seçilerek para çıkışı yapılır. Çıkış miktarı kadar tedarikçinin bakiyesi güncellenir ve istenilen kasadan çıkış yapılır.
 • Kasalar arası virman: İstenilen iki kasa arasında para aktarımı yapılır.
 • Raporlama: Sisteme aşağıda belirtilen raporlamalara imkân vermektedir.
  • Minimum Stok Raporu: Stok karta varyant tanımlanırken belirlenen minimum limitin altına düşen stok kartları,
  • Stok Hareket Raporu: Harekete uğrayan stok kartları. Örneğin; Giriş-Çıkış-Satış-Transfer,
  • Ödeme Raporu: Kasalardaki işlemlerle ilgili herhangi bir hareket durumu. Örneğin; Ödeme-Tahsilat-Transfer
  • Stok Durum Raporu: Depolardaki anlık stok durumu bilgisini içerir.

Ek olarak talep edilen raporlar sisteme eklenebilmektedir.

Related Projects